Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

12+ nevendienst

De 12+ nevendienst is voor jongeren die op de middelbare school zitten.
Helaas hebben we de bijeenkomsten tot nader order opgeschort bij gebrek aan interesse.
Inlichtingen bij Janna Mathijssen en Rosemarije Venema.