Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie is door de kerkenraad ingesteld en heeft als aandachtspunten meegekregen:

 • Website (gedelegeerd naar het webteam)
 • Kerkblad (gedelegeerd naar de redactie)
 • Adressengids vrijwilligers nieuwe gemeente
 • Welkomstfolder voor nieuw ingekomenen
 • Voorstel doen voor beleid rond nieuw ingekomenen
 • Voorstel doen voor beleid verspreiding kerkblad


Contactpersoon werkgroep communicatie: Nel Klaver
Voorzitter: Wolter Koolstra
Vertegenwoordiger Kerkenraad: Hans van Riet

Onder het “bloemblad” communicatie vallen dus de sub-blaadjes redactie kerkblad en het webteam.

Doordat alle publicaties (welkomstfolder, website, kerkblad) vallen onder de werkgroep communicatie, kan gezorgd worden voor eenheid in de communicatie, uiteraard rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de diverse media afzonderlijk.

Jaarverslag 2011 en jaarplan 2012

Op het gemeenteberaad van 9 november 2011 is door de werkgroep communicatie het jaarplan gepresenteerd.

Wat is er gedaan?

 • door het webteam is een website gemaakt. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt met de agenda-gegevens, kerkdiensten en bevat achtergrondinformatie over komende activiteiten
 • de redactie kerkblad brengt maandelijks het kerkblad uit
 • er is een adressengids van de nieuwe gemeente PGZO gemaakt
 • er is een activiteitenfolder Zo Aktief gemaakt, met alle aktiviteiten voor het seizoen 2011-2012
 • er is een welkomstfolder gemaakt voor nieuw ingekomenen


Wat gaan we doen?

De werkgroep communicatie gaat zich het komende jaar richten op

 • activiteitenfolder maken voor het seizoen 2012/2013
 • actualiseren welkomstfolder
 • correcties bijhouden adressengids en verzorgen van een update van de adressengids
 • Voorstel maken over bezorging kerkblad (zowel praktisch als beleidsmatig)
 • Met de redactie overleggen over inhoud van het kerkblad en een eventueel startnummer (september) van het kerkblad
 • Samen met het Pastoraal overleg beleid maken voor het welkom heten van nieuwe gemeenteleden
 • Maken van een communicatiekalender


Communicatiekalender

Het begrip communicatiekalender heeft enige toelichting nodig:
Wij willen een overzicht maken waarin alle activiteiten van de gemeente komen te staan met de daarbij benodigde communicatie.
Hier kunnen ook andere activiteiten komen te staan die niet vanuit onze gemeente georganiseerd worden, maar waar we wel op kunnen inspelen.

Op deze manier willen wij groepen ondersteunen door tijdig de juiste communicatiemiddelen in te zetten. De (verantwoordelijkheid van de) communicatie ligt nog steeds bij de groepen, maar wij willen hen helpen door ze er op te wijzen wat dan wanneer moet gebeuren, zodat men niet te laat is voor bijvoorbeeld de deadline van het kerkblad. Ook kan de communicatiekalender helpen bij de afstemming tussen de groepen.