Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Contact

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Postbus 12102
1100 AC Amsterdam
E-mail: info@pgzo.nl

Bankrekeningnummer: NL17FVLB06358 00 470

Geen telefoonnummers

Op de site staan bewust geen telefoonnummers. Heeft u iemand nodig, mail dan naar info@pgzo.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Kamer van Koophandel

De gemeente staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66371120.


Gebouwen

De adresgegevens van de kerkgebouwen staan bij Gebouwen.


Predikanten

De gegevens van de predikanten staan bij organisatie.


Diaconie

De contactgegevens van de diaconie vindt u bij Organisatie/diaconaat.


Website

Voor technische mededelingen met betrekking tot de website (bijv. niet werkende links e.d.) kunt u mailen naar webmaster@pgzo.nl.

Het adres webmaster@pgzo.nl kan ook door groepen binnen de gemeente gebruikt worden om informatie te laten plaatsen. Verzoeken van buiten de gemeente graag richten aan info@pgzo.nl.