Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Diaconaat

College van diakenen

De diaconie draagt zorg voor mensen, die in onze samenleving uit de boot vallen. Zij ondersteunt hen d.m.v. diaconale projecten en individuele hulp. De diakenen brengen deze nood in de zondagse eredienst bij de gebeden, het verzamelen van de gelden en de zorg voor het avondmaal. De diaconie helpt ook om de eredienst bereikbaar te laten zijn. Door de autodienst, waardoor mensen (makkelijker) aanwezig kunnen zijn, of door het betalen van kerktelevisie, waardoor mensen letterlijk en figuurlijk verbonden zijn met hun kerkgebouw.

De diaconie is nauw betrokken bij het werk van het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’

Het mei 2012-nummer en het mei 2013-nummer van het kerkblad is bijna geheel gewijd aan de diaconie en de artikelen daarin geven een goed beeld wat de diaconie doet.

Voorzitter: Wolter Koolstra

Onder het bloemblad diaconaat vallen de volgende groepen en activiteiten:


Contactgegvens

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam Zuidoost
e-mail: diaconie@pgzo.nl

bankrekeningnummer: NL44FVLB0635 810 557


Individuele hulp

De diaconie heeft met betrekking tot het verlenen van individuele hulp een protocol opgesteld en gebruikt dezelfde criteria als Stap Verder.


Keuze (wereld)diaconaal project

De diaconie heeft met betrekking tot het kiezen van een project criteria opgesteld:
Criteria Keuze Project


Archief

Jaarplan Diaconie en Pastoraat 2014
Jaarplan diaconie 2013
Jaarplan diaconie 2012
terugblik 2014 en jaarplan 2015 (samen met Pastoraat).
Jaarplan 2017 met terugblik 2016 (samen met Pastoraat)