Gemeenteberaad 23 mei 2019 2019-05-14T22:04:07+02:00

Gemeenteberaad 23 mei 2019

Datum: 23 mei 2019
Tijd: 18.00: eten
19:00: inloop (koffie / thee)
19:30: gemeenteberaad
Plaats: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TS Amsterdam

Agenda

19.30: 1.  Opening
19.35 2.. Pastorale terugblik door Justine Aalders
19.453. Jaarplan 2019
20.154. Jaarrekening Diaconie 2018
20.255. Belofte van geheimhouding Piet Hamelink
voorstellen Hanna Rovers
zegen
20.306. Voorstel vanuit de kerkenraad om als PGZO aan te sluiten bij INLIA
Indien u niet op het gemeenteberaad aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw standpunt schriftelijk doorgeven via scriba@pgzo.nl of mondeling aan één van de kerkenraadsleden
20.457. Vraag of wij in 2020 zullen doorgaan met diensten door gemeenteleden>
21.00 8. Avondgebed
Na afloop bent u welkom in de hal voor een hapje en een drankje!