Kerkdiensten in juli ook online

2020-05-24T12:08:32+02:00

In juli zijn er gemeenschappelijke diensten met de ELG. Met de ELG is gesproken hoe we deze diensten kunnen vormgeven. Daarbij zijn de richtlijnen van de overheid en het protocol van de Protestantse Kerk Nederland leidend.
Uit de richtlijnen en het protocol blijkt:

  • 1,5 meter afstand is leidend om te bepalen hoeveel mensen in een kerkzaal kunnen.
  • In de dienst mag niet gezongen worden
  • Koffiedrinken na afloop wordt ontraden
  • Het is niet toegestaan om meerdere kerkzalen tegelijkertijd te gebruiken (bijvoorbeeld de kleine en de grote kerkzaal in De Nieuwe Stad)
  • Het is niet toegestaan om meerdere diensten na elkaar te houden (bijvoorbeeld eerst een dienst van de PGZO, gevolgd door een dienst  van de RK-parochie). Een uitzondering hierop is een ochtend- en een middagdienst, waartussen er grondig wordt schoongemaakt.
  • Het advies blijft om online kerkdiensten te houden.

Alles overwegend zijn we tot de conclusie gekomen dat ook in juli we alleen online kerkdiensten kunnen aanbieden.