Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Kerkenraad

In de kerkenraad worden de beslissingen genomen die onze gemeente aangaan. Enkele keren per jaar is er een gemeenteberaad waarin de kerkenraad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid (aan de gemeente) en met de gemeente gesproken wordt over toekomstig beleid.
Het dagelijks bestuur wordt Moderamen genoemd. Het moderamen bereidt de vergadering van de kerkenraad voor en handelt dagelijkse zaken af.
De vergaderingen zijn openbaar voor gemeenteleden.
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat bij de agenda.

Voorzitter van onze kerkenraad is Mieke van Reenen.
Scriba (secretaris) is Simon Blijleven.

Documenten

Terugblik 2017 en jaarplan 2018
Beleidsplan 2017-2022
Werkplan ds. Justine Aalders
Pioniersproject Thuis in Zuidoost
Jeugd- en jongerenbeleid
Begroting 2018


Archief

jaarplan 2015.