Kerkenraad 2019-05-13T22:20:36+02:00

Kerkenraad

In de kerkenraad worden de beslissingen genomen die onze gemeente aangaan. Enkele keren per jaar is er een gemeenteberaad waarin de kerkenraad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid (aan de gemeente) en met de gemeente gesproken wordt over toekomstig beleid.

Moderamen

Het dagelijks bestuur wordt Moderamen genoemd. Het moderamen bereidt de vergadering van de kerkenraad voor en handelt dagelijkse zaken af.
De vergaderingen zijn openbaar voor gemeenteleden.
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat bij de agenda.

Voorzitter van onze kerkenraad is vacant.
Scriba (secretaris) is Simon Blijleven.

Kerkenraadsleden

ds. Justine Aalders 
Simon Blijleven
Jannetta Bos
Tineke Bruggers
Marja Engelage
Hanna Fokkens
Pieter Glaser
Wolter Koolstra
Wil Latul
Wanda Purba-Aipassa
Yvonne Smit

Notulisten

Rita Conijnenberg  Winny Glaser-Beukers

Moderamenleden

ds. Justine Aalders  Pieter Glaser
Simon Blijleven Wolter Koolstra
Hanna Fokkens Yvonne Smit

Documenten

Terugblik 2018 en Jaarplan 2019
Beleidsplan 2017-2022
Werkplan ds. Justine Aalders
Pioniersproject Thuis in Zuidoost
Jeugd- en jongerenbeleid
Begroting 2018

 

 

Archief

Terugblik 2017 en jaarplan 2018
jaarplan 2015.