Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam 2019-04-07T12:59:10+02:00

Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam

Informatie

Voor mensen die interesse hebben in vrouw en geloof, vrouwen-theologie, en de beleefwereld van vrouwen. Thema’s worden besproken vanuit het persoonlijke, het spirituele, het economische en het politieke aspect. Literatuur (ook Bijbelteksten) kunst, film, museumbezoek behoren tot de mogelijkheden.
De komende periode gaan wij met elkaar kijken naar een video ‘goddelijke vrouwen’ die gaat over de verborgen geschiedenis van vrouwen in de godsdienst.

Bijeenkomsten

zaterdag 13 april 2019
zaterdag 13 juli 2019
zaterdag 16 november 2019

Tijd:14.00 – 16.00 uur:
Inloop vanaf 13.30 uur
Plaats: Kerkcentrum de Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam.

De Oecumenische Vrouwen Synode is betrokken bij de voorbereiding van de Open Kring Viering op 10 maart 2018.

Op Internationale Vrouwendag en OVSynodedagen wordt samengewerkt met de landelijke Oecumenische Vrouwensynode. Zij geven het tijdschrift “ZIJSPIEGEL” uit waarin wij als werkgroep mede kunnen publiceren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Merea Lebailly
Haydy nelson
Ans Odinot

Archief

Verslag bijeenkomst 19 juni 2010