Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Organisatie

In het model kerkenraad wordt de organisatiestructuur van de gemeente toegelicht.

De organisatiestructuur kan weergegeven worden als een bloem met bladeren: de stam van de bloem is de gemeente, het gemeenteberaad.
Het hart van de bloem is de kerkenraad, waar het beleid, de grote lijnen, wordt uitgezet rondom de begrippen: vieren, omzien en verbinden. In de bladeren (de commissies en werkgroepen) krijgt het beleid vorm en kleur: hier wordt het beleid uitgewerkt, in jaarplannen, en krijgt het handen en voeten.
De “bladeren” onderhouden zelf het contact met de andere werkgroepen en informeert de gemeente via het kerkblad, de website en via het gemeenteberaad. Bij Activiteiten / Groepen worden deze allemaal genoemd.
Elk bloemblad kent een voorzitter, een contactpersoon en een vertegenwoordiger in de kerkraad. Zoveel mogelijk worden deze drie functies door verschillende mensen gedaan, om te voorkomen dat er te veel werk bij één persoon komt. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de werkgroep.

De gemeente kent de volgende bladeren:


Predikant en Kerkelijk Werker

In de gemeente werken een predikant en vanaf 1 augustus 2017 een kerkelijk werker:

Predikant:
ds Justine Aalders
Kerkelijk werker:
Yvonne Smit