Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Pastoraat

Zoals God omziet naar zijn wereld, zo zien wij om naar elkaar en naar alle mensen die op onze weg komen. Alle gemeenteleden zijn geroepen om – op eigen wijze en naar eigen vermogen – aan dit omzien vorm en inhoud te geven. Het Pastoraal Overleg ondersteunt en stimuleert de gemeente in deze opdracht.

Onder het bloemblad Pastoraat vallen:


Contactpersoon Pastoraal Overleg: Fred Bender
Voorzitter: Corine Noordzij
Vertegenwoordiger Kerkenraad: Thea Blijleven


Jaarplan 2015

Het pastoraat heeft samen met de diaconie een gezamenlijke terugblik 2014 en jaarplan 2015 gemaakt.


Archief

Jaarplan Diaconie en Pastoraat 2014
Jaarplan pastoraat 2013
Jaarplan pastoraat 2012