Raad van Kerken Amsterdam 50 jaar

2019-10-25T20:52:06+01:00

Ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de Raad van Kerken Amsterdam is een speciale nieuwsbrief uitgegeven die zeer lezenswaardig is en daarom integraal is overgenomen.