Suriname Antillen werkgroep 2018-02-21T19:38:38+00:00

Suriname Antillen Werkgroep

De werkgroep bestaat uit gemeenteleden van de Protestante Gemeente te Amsterdam die vanuit de christelijke traditie in Suriname en de overige Caribische gebieden, het anders-zijn in gleoof en kerk, vorm en inhoud wil geven.
De werkgroep organiseert Surinaamse- en Antilliaanse dagen. Tevens wordt medewerking verleend aan reguliere kerkdiensten, oecumenische vieringen zoals de verjaardag van het kerkgebouw, de veertigdagentijd, het paasontbijt, de Wereldgebedsdag en de 1 juli viering.

Inlichtingen bij Gladys van Geenen en Hadyy Nelson