Verslag gemeentegesprek Groene Kerk (20 oktober 2019) 2019-10-25T17:45:50+02:00

Verslag gemeentegesprek Groene Kerk (20 oktober 2019)

Op 20 oktober 2019 voerden we met elkaar een gemeentegesprek vanuit de gedachte dat we leven om God eer te bewijzen door de wereld lief te hebben en alles wat daarin is.  Steeds meer worden we ons bewust dat mensen, dieren en natuur met elkaar samenhangen; dat we elkaar nodig hebben en vanuit  liefde elkaar recht willen doen.

Als werkgroep Groene Kerk ontwikkelden we zeven stappen. Ze dienden als anker om met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Deze stappen zijn overgenomen uit Open Deur (maart 2019 – themanummer over groen geloven.

In het gemeentegesprek stond de volgende vraag centraal:
Welke van onderstaande stappen zou je willen zetten? Welke wil je zelf zetten en welke als groep? Zijn er andere stappen die je op dit moment zou willen zetten?

In het gesprek bleek dat we vooral meningen met elkaar bespraken en het bleek dat we ons veelal in de stappen kunnen vinden. We kwamen er niet echt toe om uit te spreken wie welke stap wilde zetten en met wie we deze wilde maken. 

Hier volgt de uitwerking van de ideeën per stap.

Stap 1: Wandel in je eigen buurt/omgeving en kijk hoeveel groen er is. Waar en wat zou je nog willen toevoegen? Wat zou je kunnen doen om dit te realiseren?

 • De tuinen van mensen in onze buurten verstenen. Dit terwijl de tuinen een eldorado van natuur zou kunnen zijn en daarmee plezier zouden kunnen bieden aan vogels en insecten. Deze hebben we hard nodig voor onder andere onze voedselproductie. Wat kunnen we doen?
 • In ieder geval gaan wij van de kerktuin een Bijbelse tuin maken en daarmee een stukje natuur in Reigersbos.
 • In de wijken kunnen bomen toegevoegd worden. Hiertoe kunnen we subsidie aanvragen bij de gemeente Amsterdam.
 • Het Mandelapark is een recreatiepark geworden en daarmee is veel groen verdwenen. Het Gaasperpark is nu een en al natuur met volwassen struiken en bomen en daarmee een eldorado voor vogels en insecten. Ook hiervan wil de gemeente een recreatiepark maken. Laten we dit niet accepteren!
 • De Bijlmer wordt volgebouwd, vooral met laagbouw. Hier moet groen tussen komen.
 • Blij met groen in Holendrecht Oost; In Holendrecht West zou wel wat meer groen toegevoegd kunnen worden; Heel blij met Gaasperplas; Woont pas in nieuw huis met pril groen en zal zeker opletten of het de goede kant op gaat.
 • Wordt al door een aantal gedaan en de verwondering over de natuur erbij.

Stap 2: Elke dag een stuk zwerfvuil oprapen.

 • Dit is een stap die we allemaal gemakkelijk kunnen zetten, vinden wij. Wel triest dat dit er tussen moet staan. Waarom gebruiken mensen de prullenbakken niet of nemen ze het vuil mee naar huis?
 • In de wijk van een gemeentelid is een groep kinderen die het vuil een keer per week opruimen. Dit gebeurt al jaren en is een mooi initiatief. Educatie begint bij de kinderen.
 • Een gemeentelid doet direct melding bij de gemeente als er rommel bij de bakken ligt of als mensen naar eigen believen het grof vuil in de straat neerleggen.  
 • Brief schrijven naar de gemeente voor gesloten prullenbakken want de kraaien halen het vuil eruit.
 • Haast ieder raapt regelmatig een stuk zwerfvuil op. Sommigen doen dat altijd. Wel lastig soms dat je er vuile handen van kan krijgen  en met een plastic zakje/handschoen voeg je weer plastic toe; een ander raapt gewoon bij de metro het afval op en gooit het in de afvalbak daar: vooral blikjes. Waar laat je het als je ook nog gescheiden wilt inleveren; zou een grijper moeten kopen eigenlijk als je vaker of regelmatig dit gaat doen; op school vroeger kregen kinderen bij bepaalde lessen/acties een grijper te leen van ICOVA; misschien een idee om met groepje een afspraak te maken om in een bepaalde buurt zwerfafval te gaan opruimen en dan grijpers uit te delen; Statiegeld op blikjes! Wat heeft het lang geduurd dat er statiegeld wordt ingevoerd op plastic flesjes; Niet overal staan plasticafvalcontainers, bv bij Koornhorst; Als je ziet hoeveel plastic je uit je huisafval kunt scheiden (dmv het te wegen bv) realiseer je je helemaal dat er iets moet gebeuren; Handig om met een bepaalde structuur zwerfafval te gaan oprapen, maar 1 keer per dag een beetje te veel: haalbaar eerder 1 maal per week.
 • Iemand uit ons groepje heeft dit wekelijks gedaan

Stap 3: Je kiest een boom, een struik of plant in je nabije omgeving. Je gaat er voor zitten of staan en bekijkt hem goed. Wat zijn kenmerken van deze boom? Wat is zijn nut? Wat vind je er mooi aan? In hoeverre geeft hij lucht?

 • Bewust leren kijken. Denk ook aan prinses Irene die met bomen sprak.
 • In het algemeen genieten we wel van bomen maar niet zo nadenken over die ene boom of die lucht geeft. Een leuke opdracht voor aandacht voor het hier en nu met verbinding liefde en respect voor de natuur Zou misschien ook een leuke activiteit zijn voor een groepje al of niet zich eenzaam voelende ouderen ; iemand met niet-Westerse achtergrond vertelt over hoe belangrijk hij het vindt vrienden onder een boom te ontmoeten en te zitten praten.
 • iemand uit de groep vertelde over haar relatie met een aantal bomen in haar buurt.

Stap 4: Je geeft aandacht aan het begrip sociale gerechtigheid. Wat kun jij concreet doen om iemand die het moeilijk heeft of niet tot zijn recht kan komen te ondersteunen?

 • Niet wegkijken, maar wel kritisch blijven met geld geven.
 • Als gemeentelid houden we onze ogen en oren open voor verborgen leed. Soms schamen mensen zich om te laten weten dat ze in nood zitten.
 • Er is veel contact met opvanghuizen en met Stap verder.
 • De woensdagmarkt is een plek waar mensen komen en mensen met elkaar praten.
 • Op maandagmiddag is in de Nieuwe stad inloop en dit loopt steeds beter en is laagdrempelig. Kinderen krijgen dansles, mensen doen spelletjes.
 • Heel veel mensen beseffen niet dat er kerken zijn, waar je terecht kunt als jet het moeilijk hebt.  
 • Niet ieder ziet verbinding tussen natuur en sociale gerechtigheid. Lijken 2 verschillende  zaken. Goed om daar over te praten. De een ondersteunt familie enkele dagen per week; een ander vertelt over iets kopen op de markt voor een ander die het moeilijk heeft; een ander over het oog hebben voor iemand die zonder klagen  moeilijke leefomstandigheden heeft  en  die de kansen benut om een steuntje te geven

Stap 5: Je organiseert voor en/of met een groepje mensen een maaltijd, die plantaardig is.

 • Er komt een workshop vegetarisch koken.
 • Sommigen eten altijd en al lang vegetarisch, Een kookt ook voor maaltijden voor de kerk altijd vegetarisch; sommigen vaak vegetarisch / partner heeft liever wel vlees  maar gaat langzamerhand ook meedoen met één dag; één dag per week vegetarisch (makkelijk om daar een vaste dag voor te reserveren); Vis, beetje kip / heel weinig vlees, wel eieren. Een apart groepje ervoor opzetten nee; wel idee om familie- en vriendenetentjes expres vegetarisch te maken
 • Minder vlees eten werd genoemd, kleinere porties bewust, vegetarisch koken af en toe

Stap 6: re-use, reduce, recycle of in het Nederlands hergebruiken, verminderen en terugwinnen (bijv. groenafval wordt compost). Je kijkt de komende maanden bewust naar je eigen consumentengedrag. Wat heb je nodig om je gelukkig te voelen en wat kun je ‘laten’ of opnieuw gebruiken of repareren?

 • Repareren is soms lastig. Een repair cafe in deze wijk. Spullen is nummer één het meest vervuilend. Daarna komen vliegen en vlees eten. Het helpt om te kijken of je spullen nog kunt ‘upgraden’ of repareren. Denk ook aan kleding. Om kleding te maken is erg veel (drink)water nodig. Koop goede kwaliteit en draag het lang.
 • Groente zoveel mogelijk onverpakt kopen op de markt.
 • We moeten zelf de gedachte loslaten dat de economie moet groeien loslaten. De aarde kan het niet meer dragen. Het kan niet meer.
 • Een koopt nooit wat nieuws, laat stoelen overtrekken; een ander heeft vriendin die heel blij is met afgedankte huisraad die bij grofvuil staat en die ze opknapt en verkoopt; een brengt en koopt vaak iets bij Jan op de woensdagmarkt; idem kinderboerderij. Een spaart potjes voor gemeentelid die ze gebruikt voor eigengemaakte jam voor verkoop kunstmarkt . Een composthoop zou iemand wel willen, maar ook wel bezwaarlijk dat je last van vliegen krijgt.
 • Reparatiecafé zou zeer welkom zijn!
 • Spoelmachine in DDS zou voor milieu misschien beter zijn. En gemakkelijker voor vergaderaars die als het al laat is liever z.s.m. naar huis gaan. Uitzoeken hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost. Ook mogelijkheid: ieder neemt voor koffie en thee eigen beker mee en wast die thuis af.
 • bewust inkopen, minder spullen kopen, een hoop onzin-dingen die gekocht worden bij winkels als Action e.d.
 • Stap diaconie: geen flyers meer over collectes, maar aankondigen in de nieuwsbrief met de link naar meer informatie.

Stap 7: Je neemt de ruimte om stil te staan bij een gevoel van dankbaarheid. Je benoemt al het groene en goede leven om je heen, je staat erbij stil en dankt de Schepper, de Aarde, de Natuur.

 • Goed om te doen, vooral ’s morgens als de dag begint.
 • Reacties van “klinkt veel te vroom voor mij ”tot “hele goede tip!”(bewustwording vanuit dankbaarheid: zo houd je het vol)

Overige opmerkingen:

De regelgeving van de overheid beinvloedt soms onbedoeld het gedrag van mensen negatief. Hoe kunnen we dit veranderen.

Punt vakanties werd genoemd: het is een kunst om thuis te ‘zijn’.

Droom: De Nieuwe Stad op maandag: af van ‘toko’. Veel plastic daar nog gebruikt en weggegooid. Samen kijken naar mogelijkheden om duurzaam plastic te gaan gebruiken en meer als een groep te denken en samen te werken op dit punt, ook als het gaat om het afruimen en de afwas doen.

Aandachtspunt voor Groene Kerken: plastic afval verzamelen en scheiden. Er komt tegenstrijdige informatie (documentaire, geluiden om je heen). Helpt het nu wel en hoe moet het? Idem vragen over glas. Moet je het schoonmaken? Punt om mee te nemen naar Groene Kerken overleg Amsterdam: signaal richting de gemeente Amsterdam. De burger heeft behoefte aan duidelijke informatie wat betreft het hoe en wat over afvalscheiding (met name plastic dus).

Er ontstond ook een gesprek over de boeren en het klimaat. Over hoe belangrijk het is dat je de geschiedenis kent (kennis), de rol van de boeren van na de oorlog (zelfvoorzienend zijn) en de rol van de boeren nu 75 jaar later. Dat de boeren ook veel voor de export leveren. Dit is uit de hand gelopen.

Op 8 maart 2020 hebben we weer een gemeentegesprek in het kader van de Groene Kerk en het zou mooi zijn als dit een vervolg is op wat we hier met elkaar bespreken en eventueel afspreken. Marjan Bosch verleent dan haar medewerking in de dienst en zij is mede-auteur van Groen Geloven (maart 2019).