Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Werkgroep vrijwilligerszorg

De Werkgroep Vrijwilligerszorg heeft als taak het motiveren van, begeleiden van en aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers en commissies van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost; de werkgroep is een schakel tussen de kerkelijke organisatie en de vrijwilligers.

Samenstelling werkgroep:
Marijke de Jong, Jan Kok, Jaap Koolstra (voorzitter), Nienke Wijngaarden-van Eijk.