7 mei: Presentatie “Competitiemaatschappij”

2022-04-29T12:50:38+01:00

Op zaterdag 7 mei 2022 houdt Maartje Fokkema een presentatie over de competitiemaatschappij. Maartje Fokkema is algemeen econoom en heeft zich verdiept in het onderwerp “de competitiemaatschappij”.

Het Nederlandse overheidsbeleid, sinds 1945 gericht op welvaart, is in de jaren 80 min of meer ontspoord. Meer en meer berust het op een ideologie die marktwerking ziet als de enige manier om welvaart en levensgeluk te bevorderen. Hierdoor gaan mensen elkaar zien als marktpartijen, gericht op hun eigen belang en ontstaat een competitiemaatschappij. Kenmerken zijn prestatiedwang, wantrouwen en een grote behoefte tot controle. Door de competitie valt de maatschappij uiteen in bubbels van winnaars en verliezers. De ontwikkelingen beperken zich niet tot het publieke domein maar dringen ook door in het privéleven.
Tijdens de presentatie wordt de geschiedenis doorlopen, uitgelegd hoe de problemen zijn ontstaan en worden oplossingen aangedragen. Het belangrijkste is dat we gaan stoppen met de geest van competitie en prestaties en meer balans brengen in onze manier van samenleven; meer rust, meer waardering voor onbetaalde werkzaamheden en ruimte om positieve aandacht te geven aan elkaar.

Maartje Fokkema woonde van 1984 tot 2001 in Amsterdam Zuidoost en was actief lid van onze gemeente. Graag wil zij haar inzichten met ons delen.
U bent van harte welkom!

Datum/tijd: Zaterdag 7 mei 15.00 uur (inloop vanaf 14.30)
Plaats: De Nieuwe Stad