Gemeenteberaad 18 september 2021 2021-12-08T17:33:28+01:00

Gemeenteberaad 18 september 2021

Datum:  zaterdag 18 september 2021
Tijd:  15.30 – 17.00
Plaats:  De Nieuwe Stad (grote kerkzaal)
Het gemeenteberaad kan ook via kerkomroep gevolgd worden

Agenda

15.00    Inloop
15.30Welkom en opening
15.35Stimuleren weer opstarten gemeente(activiteiten) na corona
15.50Voortgang verzoek benoeming interim predikant in 2022
16.00Verlengen contract Martine van Garderen in 2022
16.10Verkoop aandeel 20% in Kerkcentrum De Nieuwe Stad
Verkoop aandeel 30% in Kerkcentrum De Drie Stromen
Voortgang itkoop RK-parochie uit De Nieuwe Stad
16.40Jaarrekening 2020 PGZO
Jaarrekening 2020 Diaconie
16.55Rondvraag
17.00Sluiting