Gemeenteberaad 22 november 2019 2019-11-10T11:56:34+01:00

Gemeenteberaad 22 november 2019

Het gemeenteberaad begint om 19.30 uur in De Nieuwe Stad.

Voorafgaand aan het gemeenteberaad is er een maaltijd, die om 18.00 uur begint (inloop vanaf 17.45). U kunt zich opgegeven voor de maaltijd door een mail te sturen aan communicatie@pgzo.nl.

Agenda gemeenteberaad:

  1. Opening, welkom
  2. Mededeling over aanvangstijden kerkdiensten in De Nieuwe Stad
  3. Jaarplannen

  4. Financiën

  5. Jaarplan Kerngroep Diaconaat & Pastoraat
  6. Rondvraag
  7. Sluiting