Oecumene & Externe Samenwerking 2020-02-09T16:21:36+02:00

Regiegroep Oecumene & Externe Samenwerking

Onder deze groep vallt de deelname in en contacten met:

  • Kerkenoverleg
  • Beheerscommissies
  • Perki
  • Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
  • Raad van Kerken Amsterdam
  • OOG, Stichting Raad voor religie en levensbeschouwing Amsterdam Zuidoost

Documenten