22 februari 2020: Ontmoetingsbijeenkomst Raad van Kerken Amsterdam

2020-02-16T15:50:11+02:00
Datum / Tijd: Zaterdag 22 februari 2020, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30)
Plaats: Koptisch Cultureel Centrum, achter het Mosplein

U bent vanaf 14.30 uur welkom in het Koptisch Cultureel Centrum

Het programma begint om 15.00 uur. Einde, na de maaltijd rond 18.00 uur.

Onderdelen van de middag zijn:

  • De Raad van Kerken Amsterdam op dit moment, kort inleiding door de voorzitter
  • Inleiding op het thema
  • Gesprek in groepen rond het thema “getuigen van je geloof, een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid
  • Liturgische afsluiting in de St. Mercuriuskapel, met medewerking van een koor van de Koptisch Orthodoxe Kerk
  • Ontmoeting en maaltijd

Derde ontmoetingsbijeenkomst

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert voor de derde keer een bijeenkomst, waar mensen die zijn verbonden met een van onze lidkerken, of geinteresseerd zijn in de Raad elkaar kunnen ontmoeten. Dit keer zijn we te gast bij een van onze lidkerken, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, in het Koptisch Cultureel Centrum achter het Mosplein in Amsterdam-Noord.

Nadere toelichting bij het gespreksthema

Onze lamp onder de korenmaat of op de standaard? (Matteüs 5:16) In de traditie van het christendom zijn evangelieverkondiging, dienst aan de naaste en de opdracht tot getuigenis van het geloof steeds hand in hand gegaan. De opdracht tot geloofsgetuigenis heeft geleid tot een veelheid aan activiteiten op het gebied van zending, missie en evangelisatie. Voor veel mensen zijn dit echter negatief geladen begrippen geworden.

De positie van het christendom in onze samenleving is sterk veranderd. Hoewel onze cultuur doordrenkt blijft van christelijke waarden, heeft voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking het christelijk geloof en de kerk geen betekenis meer. Velen zetten zich er kritisch tegen af. Christen zijn en daar blijk van geven is niet vanzelfsprekend meer.

Past ons daarom terughoudendheid? Sommige christenen neigen daar toe: we moeten deze situatie maar aanvaarden, anderen niet lastig vallen met ons geloof. Andere christenen hechten des te meer waarde aan evangelisatie. Of ze zoeken naar nieuwe vormen van missionaire presentie van de kerk in de samenleving, in de overtuiging dat ons geloof van waarde is in een samenleving waarin levens- en zingevingsvragen niét aan betekenis hebben verloren.

Waar kiezen wij persoonlijk voor? Zijn we bescheiden tegenover niet-christenen? Durven wij nog vrijmoedig te spreken over wat voor ons van waarde is? En hoe doen we dat dan? Getuigen van je geloof, is er een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid?

Hoe er te komen?

Het Koptisch Cultureel Centrum (een voormalig schoolgebouw) ligt achter de Koptisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria aan het Mosplein in Amsterdam Noord. De ingang is tegenover Mosstraat 2 onder een mozaiek met “Maria Mercurius”. Het Centrum is goed te bereiken: met OV: vanaf het Centraal Station met metro 52 naar halte Noorderpark, daarna één halte met bus 34 en 35, of 9 minuten lopen (Johan van Hasseltweg), Bushalte Mosplein. De Connexionbussen 391, 393 en 394 rijden vanaf CS rechtstreeks naar Bushalte Mosplein. met de fiets: pont achter CS naar Buiksloterweg, via deze weg noordwaarts naar Mosplein via Ranonkelkade en Van der Pekstraat. met de auto: weg S116 (IJtunnel –Ringweg Noord), afslag Johan van Hasseltweg, richting westen.