Ouders bij de les – Werelddiaconaal project 2018-05-19T11:33:15+01:00

Nieuw werelddiaconaal project

De kerngroep Diaconaat & Pastoraat heeft besloten het project Ouders bij de les van Edukans over ouderbetrokkenheid te steunen.
De verwachting is, dat met de start en verdere verloop van dit project wij onze Surinaamse achterban in Amsterdam Zuid-Oost ook hierbij te betrekken.

Edukans

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Ze zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Ze werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is.
Edukans wil dat talenten niet verloren gaan maar tot bloei komen. Daarom investeert Edukans in onderwijs voor ieder kind. De ontwikkelingsorganisatie, die zich puur en alleen op onderwijs richt, hanteert het STER-Schoolmodel om de kwaliteit van onderwijs te bevorderen. Een van de pijlers van dit model is betrokkenheid van ouders en gemeenschap. Dit project is een samenwerkingsverband tussen

  • Edukans
  • VCOG. De VCOG is het schoolbestuur van de tien christelijke basisscholen in de stad Groningen en Hoogkerk.
  • Stichting Okanisie Pikien. Deze stichting heeft als doel onderwijs in Suriname, specifiek in het district Marowijne te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school.
  • RKBO. RKBO staat voor Rooms Katholiek Basis Onderwijs (in Suriname).

Ouders bij de les (ouderbetrokkenheid) in Suriname

In het Surinaamse binnenland lukt het maar 1% van de kinderen om de basisschool in zes jaar af te maken. Belangrijk probleem is dat ouders zich nauwelijks betrokken voelen bij de school. Dat probleem kennen we ook op Nederlandse scholen. Betrokken ouders op school is heel belangrijk voor het schoolsucces van een kind. Denk aan ouders die belangstellend zijn naar je belevenissen op school, helpen met je huiswerk, helpen bij schoolactiviteiten en met school meedenken over het onderwijs. Maar vanzelfsprekend is dit niet. Door armoede, ouders die zelf niet of nauwelijks naar school gingen of gebrek aan zelfvertrouwen doen ouders lang niet altijd mee op school.
Ouderbetrokkenheid is overal ter wereld even belangrijk. Hoe scholen en ouders dit aanpakken verschilt. We kunnen dus van elkaar leren! Daarom startte Edukans samen met scholen in Suriname en Groningen het project Ouderbetrokkenheid.
Merlyn Gravenbeek is schoolleider van de St. Petrus Claverschool in Moengotapu (district Marowijne): “In dit project willen we ouders motiveren om tijd te investeren in hun kinderen en meer betrokken te raken bij het leren. Samen bedenken en organiseren we activiteiten om de grote kloof tussen ouders en school te dichten.”
Noraly Beyer, zelf oud-lerares is lid van het Comité van Aanbeveling van Edukans. Zij zag in Suriname waarom betrokken ouders zo belangrijk zijn: “De ontmoetingen in Groningen hebben me nog nieuwsgieriger gemaakt dan ik al was toen ik in dit project stapte. De Surinamers hebben hier gezien en gevoeld dat onderwijs aan jonge kinderen geen grenzen kent. En dat het bijzonder prettig is als ouders erbij betrokken zijn. Leerkrachten in Moengo doen hetzelfde als leerkrachten in Groningen. De verschillen zitten hem in een andere manier van met elkaar omgaan. En dat is spannend om te mee te maken.”
Noraly Beyer heeft een filmpje gemaakt over dit project.

Dit project wordt uitgevoerd samen met de Surinaamse stichting Okanisie Pikien en de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. Het Taalcentrum is een faciliteit gecreëerd en gebouwd door Stichting Okanisie Pikien om kinderen buitenschool op te vangen. Kinderen worden hier op een creatieve, speelse en pedagogisch verantwoordelijke wijze begeleid op het gebied van taal. Alle activiteiten worden gepland en uitgevoerd in samenwerking met de Oudercommissie, leesouders & de school.
Het Taalcentrum te Moengotapu is op 27 oktober formeel geopend door Stichting Okanisie Pikien en de ouders van het dorp. Onder belangstelling van lokale overheid, de school & partnerorganisaties is het gebouw officieel in gebruik genomen. Het terrein is een bijdrage van de gemeenschap van Moengotapu aan Stichting Okanisie Pikien. Middels een MOU is het terrein officieel overgedragen aan de organisatie.