Cantorijen 2018-06-14T21:03:43+00:00

Cantorijen

Onze gemeente is rijk met twee cantorijen:

 • Cantorij De Drie Stromen
  o.l.v. Henk Fransen
  Repeteert elke maandagavond (zie de agenda) in De Drie Stromen van 19.45 – 21.00 uur.
  Inlichtingen: Paula Staal
 • Cantorij De Nieuwe Stad
  o.l.v. Wil Martijn
  repeteert driemaal per maand (zie de agenda) in De Nieuwe Stad van 20.00 – 22.00 uur.
  Inlichtingen: Nel Vente

Beide cantorijen werken regelmatig mee aan kerkdiensten.

Diensten en activiteiten m.m.v cantorij De Drie Stromen

Datum Plaats Bijzonderheden
zondag 24 juni 2018 09.30 DDS
zondag 1 juli 2018 14.00 Eben Haëzer Laatste kerkdienst van Sylvia van Rijn en Paul Irik
zondag 26 augustus 2018 09.30 DDS Zangdienst, voorbereid door werkgroep eredienst
zondag 30 september 2018 09.30 DNS
zondag 28 oktober 2018 09.30 DDS
zondag 18 november 2018 09.30 DNS
zondag 16 december 2018 09.30 DDS Kerst(samen)zang met RK-koor
maandag 24 december 2018 22.00 DDS Kerstavond

Diensten en activiteiten m.m.v cantorij De Nieuwe Stad

Datum Plaats Bijzonderheden
zondag 4 februari 2018 10.30 AMC
zondag 11 maart 2018 09.30 DNS
maandag 26 maart 2018 19.45 DDS Gezamenlijke repetitie met cantorij DDS
zondag 1 april 2018 09.30 DDS Pasen, samen met cantorij DDS
zondag 29 april 2018 09.30 DDS
zondag 20 mei 2018 09.30 DNS Pinksteren
zondag 17 juni 2018 09.30 DDS
zondag 9 september 2018 09.30 DNS Startzondag