Cantorijen 2019-05-30T15:34:34+02:00

Cantorijen

Onze gemeente is rijk met twee cantorijen:

 • Cantorij De Drie Stromen
  o.l.v. Henk Fransen
  Repeteert elke maandagavond (zie de agenda) in De Drie Stromen van 19.45 – 21.00 uur.
  Inlichtingen: Paula Staal
 • Cantorij De Nieuwe Stad
  o.l.v. Wil Martijn
  repeteert driemaal per maand (zie de agenda) in De Nieuwe Stad van 20.00 – 22.00 uur.
  Inlichtingen: Nel Vente

Beide cantorijen werken regelmatig mee aan kerkdiensten.

Diensten en activiteiten

Datum  Plaats  Bijzonderheden
zondag 9 juni 2019 09.30  DDS  Kerkdienst met Cantorij De Drie Stromen
zondag 16 juni 2019 09.30  DDS  Kerkdienst met Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 8 september 2019  DNS  Startzondag – Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 6 oktober 2019  DDS  Cantorij De Drie Stromen
Zondag 20 oktober 2019  AMC Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 3 november 2019  DNS Gedachtenisdienst – Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 17 november 2019 DNS Cantorij De Drie Stromen
Zondag 15 december 2019  DDS Kerstsamenzang – Cantorij De Drie Stromen en RK koor
Dinsdag 24 december 2019 DDS Kerstavond – Cantorij De Drie Stromen
Woensdag 25 december 2019  DDS Kerstmorgen – Cantorij De Nieuwe Stad