Open Kring Vieringen 2023-11-24T13:45:39+02:00

Open Kring Vieringen

een paar keer per jaar op zaterdag om 17.00 uur in De Nieuwe Stad

Bij alle activiteiten van de PGZO draait het om de kernwoorden vieren, omzien en verbinden, maar je zou kunnen zeggen dat deze trefwoorden van onze gemeente in de Open Kring Viering een extra accent krijgen.

Zoals in iedere kerkdienst vieren we Gods liefdevolle aanwezigheid in ons midden en willen we ons scharen om dat licht dat ons verwarmt en oriëntatie geeft. We vormen een cirkel om het licht heen.

Maar oriëntatie op God betekent tegelijk oriëntatie op elkaar. We zitten samen in de kring, een open kring, want er kan altijd nog iemand bij. En die kring drukt uit dat we elkaar – wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen – aanzien als broeders en zusters en dat we meer dan gewoonlijk ook samen vorm en inhoud geven aan deze viering(en). We maken samen de dienst uit. Het is geen eenrichtingverkeer waarbij een voorganger en enkele anderen actief zijn en de rest van de aanwezigen alleen ontvanger is van wat ge(re)presenteerd wordt. Open Kring Vieringen zijn interactieve vieringen en het zijn thematische vieringen.

De gangbare kerkdiensten zijn meestal nogal woordgericht. In de Open Kring Viering willen we ook andere accenten leggen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van beelden maar ook van onze eigen creativiteit. We proberen zichtbaar en voelbaar te maken dat een geloofsgemeenschap ons helpt en stimuleert om ons te verbinden met mensen met andere (culturele) achtergronden. Met name in de meertalige vieringen komt dat tot uitdrukking.