Visie & beleid 2018-02-18T11:31:52+02:00

Visie, Beleidsplannen en Jaarplannen

Ontstaan

De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is per 1 januari 2011 ontstaan uit de Protestantse Gemeente Bijlmermeer en de Protestantse Gemeente Gaasperdam.

Visie

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open geloofsgemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt om in beweging te komen.
De gemeente heeft als hart Gods verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel.
Geïnspireerd door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde betrokkenheid.
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.

Aandachtspunten

In het profiel van de gemeente zijn vijf aandachtspunten geformuleerd:

Kracht van verschillen

De diversiteit van de gemeente en haar omgeving stelt hoge eisen aan het met elkaar in gesprek zijn. Als we met elkaar blijven delen wat ons beweegt en leren onder woorden te brengen waarom we lid zijn van deze geloofsgemeenschap, kunnen we voordeel halen uit de verschillen. We leren de verschillen waarderen als kracht.
Kernwoorden om deze kracht daadwerkelijk in gesprekken te gebruiken, zijn:

Respect voor elkaars mening, goed luisteren, niet oordelen
Nieuwsgierigheid doorvragen, proberen de kern te begrijpen van wat de ander vertelt, zonder eigen interpretaties
Trots op eigen mening, laten horen zonder terughoudendheid

Beleidsplan 2017 – 2022

Beleidsplan PGZO 2017-2022
Het beleidsplan is gebaseerd op het rapport van de projectgroep PGZO 2017.

Jaarplan

Jaarplan PGZO 2018

Plaatselijke Regeling

De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in de ordinanties aan de plaatselijke gemeente een keuze wordt geboden, kan die in deze regeling worden uitgewerkt.

Archief