Organogram / bloembladmodel 2023-11-24T13:58:09+02:00

Orgnogram / bloembladmodel

De PGZO is georganiseerd volgens bovenstaand organogram, in de gemeente ook wel het bloembladmodel genoemd.

Centraal staat het gemeenteberaad die de kerkenraad voedt. De kerkenraad bepaalt – in en na overleg met de gemeente – het algemene beleid. Elk bloemblad heeft – of krijgt – een kerngroep die het beleid voor hun bloemblad maakt en uitdraagt (en past binnen het algemene beleid).
De bloembladen omvatten de diverse commissies en werkgroepen.

Er zijn zeven bloembladen:

  • Vieren
  • Diaconaat & Pastoraat
  • Leren & Ontmoeten
  • Vrijwilligerszorg
  • Communicatie
  • Beheer
  • Externe Samenwerking & Verdieping