Vrijwilligerszorg 2018-02-18T14:02:15+02:00

Bloemblad Vrijwilligerszorg

Visie

Vrijwilligers zijn essentieel om samen een aanstekelijke en open geloofsgemeenschap te zijn. Een gemeente die als hart Gods verhaal met mensen heeft, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel. Vrijwilligerswerk in onze gemeente onderscheidt zich van ander vrijwilligerswerk doordat zij zich laat inspireren door de boodschap en opdracht van Christus. Bij vrijwilligerszorg gaat het in een notendop om vrijwilligers inspireren, ondersteunen, begeleiden, toerusten en werven. En elkaar inspireren, ondersteunen is ook een taak van ons allen als gemeente.

Gavengericht

Als mensen een taak doen of willen gaan doen, kijken we zoveel mogelijk of die bij zijn/haar gaven/talenten past, want dat geeft ook plezier en voldoening. De werkgroep Vrijwilligerszorg zet zich hier zoveel mogelijk voor in, want gavengericht werken is en blijft het streven. Tevens is er oog voor de realiteit van taken in het kerkenwerk die soms ook gewoon moeten gebeuren, dit blijft een gezonde spanning.

Goede zorg en inspiratie!

Goede zorg voor een ieder die zich vrijwillig in en rondom de geloofsgemeenschap inzet, is van belang. Deze zorg houdt vooral ook het onderhouden van de relatie in met vragen als: heb je nog plezier in wat je doet, wat heb je nodig om je taak te doen, wanneer wil je stoppen, wil je wellicht iets anders doen, wat of wie inspireert je hierin? Het is van belang dat vrijwilligers plezier hebben in wat zij doen, geïnspireerd en gevoed worden en blijven. De inspiratie kan ook gevonden worden in het vrijwilligerswerk zelf, in vieringen op zondag, de ontmoeting met andere gemeenteleden, gerichte cursussen en activiteiten binnen de PGZO.

Werving

Uiteraard zoeken we altijd mensen voor een taak of eenmalige klus. Heb je zelf een idee wat je zou willen doen, wil je gewoon eens een gesprek (hierover) neem dan contact op met de kerkelijk werker.