Veilig jeugdwerk 2021-04-09T11:38:20+02:00

Veilig Jeugdwerk

De kerkenraad heeft beleid vastgesteld m.b.t. veilig jeugdwerk en tevens een gedragscode opgesteld voor degenen die zich bezig houden met jeugdwerk. Voor de jeugdwerkers is een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
Het beleid en de gedragcode kunt u hier lezen.