Pioniersplek 2018-04-09T21:13:13+02:00

Pioniersplek – Thuis in Zuidoost

Logo Thuis in Zuidoost

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (PGZO) wil graag het geloof, de hoop en de liefde die zij van God heeft ontvangen, delen met mensen in Amsterdam Zuidoost.

De afgelopen jaren zijn er veel studenten en jonge starters in onze wijk komen wonen. Daarom heeft de PGZO het initiatief genomen om een pioniersplek te starten die zich specifiek richt op deze jonge mensen.

De naam van deze nieuwe pioniersplek is ‘Thuis in Zuidoost’. Wij willen de nieuwe jonge wijkbewoners helpen om zich thuis te voelen in dit veelkleurige stadsdeel. Wij hopen dat Zuidoost voor hen een plaats wordt waar ze tot rust komen en waar wij met hen kunnen zoeken hoe ze hun leven op een positieve manier kunnen invullen in verbondenheid met andere mensen. Ook willen we met hen in gesprek gaan over geloof en zingeving.

Vanuit het pioniersproject bieden we de studenten drie soorten activiteiten aan:

  • Activiteiten met als doel elkaar te leren kennen en wegwijs te raken in Zuidoost.
  • Activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zingeving
  • Activiteiten die specifiek het christelijk geloof verkennen en vieren

Meer informatie staat p de website van de pioniersplek: thuisinzuidoost.nl.