Externe Samenwerking & Verdieping 2021-12-11T14:36:29+02:00

Regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping

Uit het beleidsplan:

De gemeente is mede-eigenaar van twee kerkcentra – De Nieuwe Stad en De Drie Stromen – en participeert daarmee in de beheercommissies van beide gebouwen. In De Nieuwe Stad wordt de oecumenische samenwerking vormgegeven door het 4+3 kerkenoverleg. Deze samenwerking komt tot
uiting in gezamenlijke vieringen, maar ook in een oecumenisch diaconaal project als Stap Verder.
Er is een speciale samenwerkingsrelatie met Perki. Ook met de RPC wordt samengewerkt en in de
toekomst ook weer met de PCG. In alle primaire bloembladen – Vieren, Pastoraat & Diaconaat en
Ontmoeten & Leren – vindt oecumenische samenwerking plaats.
Een nieuw aandachtsveld vormen de externe relaties lokaal in Zuidoost, in Amsterdam en met omliggende gemeenten en ook landelijk. Wat Venzo voor ons kan betekenen, moet worden onderzocht.
Met de Protestantse Kerk Amsterdam worden de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en het
recente lidmaatschap van de Raad van Kerken Amsterdam zal nieuwe mogelijkheden openen. verder
zijn daar de Taakgroep Vluchtelingen, Kerk in Actie, INLIA, enz. We moeten kiezen welke platforms en
instanties voor ons belangrijk zijn en daarin investeren.
De gedachte is dat wie zich naar buiten keert ook veel binnenhaalt. In dit dwarsverband staan we stil
bij de mogelijkheid om krachten te bundelen en met elkaar meer te kunnen doen dan ieder voor
zich.

Jaarplan

2022_Jaarplan_ESV