Kerkenraad 2023-11-24T14:16:55+02:00

Kerkenraad

In de kerkenraad worden de beslissingen genomen die onze gemeente aangaan. Enkele keren per jaar is er een gemeenteberaad waarin de kerkenraad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid (aan de gemeente) en met de gemeente gesproken wordt over toekomstig beleid.

Moderamen

Het dagelijks bestuur wordt Moderamen genoemd. Het moderamen bereidt de vergadering van de kerkenraad voor en handelt dagelijkse zaken af.
De vergaderingen zijn openbaar voor gemeenteleden.
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat bij de agenda.

Voorzitter van onze kerkenraad is Hanna Fokkens.
De functie van scriba (secretaris) is vacant.

Kerkenraadsleden

Suzan Aipassa-Gerungan
Tineke Bruggers
Rita Conijnenberg
Hanna Fokkens
Martine van Gardren
Pieter Glaser
Wolter Koolstra
Lydia Sahetapy
Johan Schuuring
Sam Sheta

Technisch voorzitter

De vergaderingen van de kerkenraad worden geleid door Nienke Wijngaarden-Van Eijk.

Notulisten

Rita Conijnenberg
Winny Glaser-Beukers

Moderamenleden

Hanna Fokkens
Pieter Glaser
Wolter Koolstra

Documenten

Terugblik 2018 en Jaarplan 2019
Beleidsplan 2017-2022
Werkplan ds. Justine Aalders
Pioniersproject Thuis in Zuidoost
Jeugd- en jongerenbeleid
Begroting 2018

Archief

Terugblik 2017 en jaarplan 2018
jaarplan 2015.