Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Jeugd

Onder het bloemblad Jeugd vallen de volgende groepen / activiteiten:

Contactpersoon kindernevendienst De Nieuwe Stad: Hanna Fokkens
Contactpersoon kindernevendienst De Drie Stromen: Rosemarije Venema
Vertegenwoordiger Kerkenraad: Hanna Fokkens