Kerkdiensten in het AMC 2018-12-07T17:36:59+00:00

Kerkdiensten in het AMC

Adres: Meibergdreef 5
De kerkdiensten in het AMC beginnen om 10.30 uur.

Datum Pastor
9 december 2018 ds. Hantie Kotzé
16 december 2018 pastor Alfons Bartholomée
25 december 2018 ds. Hantie Kotzé Kerst
zondag 23/12 geen dienst
30 december 2018 pastor Alfons Bartholomée
6 januari 2019 ds. Hantie Kotzé
10 maart 2019 ds. Hugo Vlug m.m.v. Cantorij De Drie Stromen
26 mei2019 ds. Hantie Kotzé M.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad

De predikanten ds. Hugo Vlug en ds. Hantie Kotzé zijn verbonden met onze gemeente en zijn in De Drie Stromen bevestigd.