Kerkdiensten 2018-11-09T08:28:24+00:00

Rooster kerkdiensten De Drie Stromen / De Nieuwe Stad

Orde van dienst (liturgie) komende zondag
De kerkdiensten zijn terug te zien op www.kerkomroep.nl. Hiervoor is een inlogcode nodig, welke u kunt aanvragen bij de scriba van de kerkenraad

 

Datum Tijd Gebouw Voorganger / bijzonderheden
Zaterdag 10 november 2018 17.00 De Nieuwe Stad Open Kring Viering en aansluitend maaltijd
Ouderling: Hans van Riet
Diaken: Tineke Stam
zondag 11 november 2018 09.30 De Nieuwe Stad ds. W. Brouwer
Dienst van Schrift en Tafel
Ouderling: Hilda Karsijns
Diaken: Rommert Tjeerdsma
zondag 18 november 2018 09.30 De Nieuwe Stad ds. D. Wolse
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen o.l.v. Henk Fransen
Ouderling: Joke Molleman
Diaken: Henk Konings
zondag 25 november 2018 09.30 De Nieuwe Stad mevr. E. Aarsen
Ouderling: Tineke Bruggers
Diaken: Hilda Karsijns
zondag 2 december 2018 11.15 De Drie Stromen ds. Justine Aalders
Gezamenlijke dienst met RK-parochie en Perki
1e advent
Solidaridadzondag
Ouderling: Osei Bonsu
Diaken: Henk Konings
zondag 9 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. Frits Brommet
2e advent
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Cantorij DNS o.l.v. Wil Martijn
Ouderling: Jannetta Bos
Diaken: Hilda Karsijns
zondag 16 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. M.E. den Dulk
3e advent
Ouderling: Mieke van Reenen
Diaken: Pieter Glaser
zondag 16 december 2018 16.00 De Drie Stromen Kerst(samen)zang met Cantorij De Drie Stromen en RK-koor
zondag 23 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. André van der Stoel
4e advent
Ouderling: Hilda Karsijns
Diaken: Rommert Tjeerdsma
Maandag 24 december 2018 19.00 De Nieuwe Stad Kerstavonddienst voor jong en oud
Dienst met ELG
Ouderling en diaken vanuit ELG
Maandag 24 december 2018 22.00 De Drie Stromen ds. Justine Aalders
Kerstavonddienst
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen o.l.v. Henk Fransen
Ouderling: Jan Kok
Diaken: Henk Konings
Dinsdag 25 december 2018 09.30 De Nieuwe Stad Kerstmorgen
m.m.v. Cantorij DNS o.l.v. Wil Martijn
Ouderling: Tineke Bruggers
Diaken: Wolter Koolstra
zondag 30 december 2018 09.30 De Drie Stromen dienst voorbereid door werkgroep Eredienst
Ouderling: Joke Molleman
Diaken: Wolter Koolstra
Maandag 31 december 2018 19.00 De Drie Stromen ds. Justine Aalders
Oudejaarsdienst
Ouderling: Hilda Karijns
Diaken: nog niet bekend