Kerkdiensten 2020-10-23T12:32:38+01:00

Rooster kerkdiensten De Drie Stromen / De Nieuwe Stad

De kerkdiensten zijn terug te zien op www.kerkomroep.nl. Hiervoor is een inlogcode nodig, welke u kunt aanvragen bij de scriba van de kerkenraad

Vanaf augustus 2020 worden er kerkdiensten gehouden met (vanaf 18 oktober) maximaal 30 kerkgangers, waarbij het nodig is dat u zich van te voren opgeeft bij de scriba.

 

       
zondag 25 oktober 2020 09.30 De Drie Stromen ds. Margrietha Reinders
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Henk Konings
zondag 1 november 2020 09.30 De Nieuwe Stad  Gedachtenisdienst
ds. Justine Aalders
ouderling: Mieke van Reenen
diaken: Hilda Karsijns
zondag 8 november 2020 09.30 De Nieuwe Stad  Dienst van Schrift & Tafel
ds. Jan van der Meulen
ouderling: Jan Kok
diaken: Rommert Tjeerdsma
       
zondag 15 november 2020 09.30 De Nieuwe Stad  ds. Wilken Veen
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Mariska Jansen
zondag 22 november 2020 09.30 De Nieuwe Stad  ds. Cor Ofman
ouderling: Jannetta Bos
diaken: Hilda Karsijns
zondag 29 november 2020 11.15 De Drie Stromen 1e advent
Solidaridadzondag
ds. Justine Aalders
ouderling: Marja Engelage
diaken: Wolter Koolstra
zondag 6 december 2020 09.30 De Drie Stromen 2e advent
ds. Renger Prent
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Henk Konings
zondag 13 december 2020 09.30 De Drie Stromen 3e advent
dienst van Schrift & Tafel
ds. André van der Stoel
ouderling: Jan Kok
diaken: Wolter Koolstra
zondag 13 december 2020 16.00 De Drie Stromen Kerstzang Cantorij De Drie Stromen en RK-koor
zondag 20 december 2020 09.30 De Drie Stromen 4e advent
ds. Cor Ofman
ouderling: Marja Engelage
diaken: Johan Schuuring
donderdag 24 december 2020 19.00 De Nieuwe Stad  Kerstavond voor oud & jong
dienst met ELG
donderdag 24 december 2020 19.30 De Drie Stromen Kerstavond
ds. Justine Aalders
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Henk Konings
vrijdag 25 december 2020 09.30 De Nieuwe Stad  Kerstmorgen
ds. Justine Aalders
ouderling: Jannetta Bos
diaken: Mariska Jansen
zondag 27 december 2020 09.30 De Drie Stromen dienst voorbereid door gemeenteleden
ouderling: Hanna Fokkens
diaken: Johan Schuuring
donderdag 31 december 2020 19.00 De Nieuwe Stad  Avondgebed – Oudjaar
ds. Renger Prent
ouderling: Marja Engelage
diaken: Wolter Koolstra