Kerkdiensten 2019-09-20T09:37:47+02:00

Rooster kerkdiensten De Drie Stromen / De Nieuwe Stad

De kerkdiensten zijn terug te zien op www.kerkomroep.nl. Hiervoor is een inlogcode nodig, welke u kunt aanvragen bij de scriba van de kerkenraad

 

Datum Tijd Gebouw Voorganger / bijzonderheden
Zondag 22 september 2019 11.30 De Nieuwe Stad Vredeszondag, dienst met RK-parochie
ds. W. Veen
ouderling: Mieke van Reenen
diaken: Wolter Koolstra
Zondag 29 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. W. Brouwer
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Wolter Koolstra  / Johan Schuuring
Zondag 6 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Hantie Kotzé
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen
ouderling: Jan Kok
diaken: Hilda Karsijns
Zaterdag 12 oktober 2019 17.00 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
ouderling: Hans van Riet
diaken: Tineke Stam
Zondag 13 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Frits Brommet, dienst van Schrift en Tafel
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Henk Konings
Zondag 20 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen Oogstdienst
ds. R. Prent
Na afloop gemeentegesprek
ouderling: Jannetta Bos
diaken: Mariska Jansen
Zondag 27 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Anne Marijke Spijkerboer
ouderling: Jan Kok
diaken: Wolter Koolstra
Zondag 3 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad Gedactenisdienst
ds. Justine Aalders
m.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
ouderling: Marja Engelage
diaken: Jan de Jonge
Zaterdag 9 november 2019 17.00 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
ouderling: Hans van Riet
diaken: Wolter Koolstra
Zondag 10 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. Jan van der Meulen
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Hilda Karsijns
Zondag 17 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. Justine Aalders
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen
ouderling: Jannetta Bos
diaken: Rommert Tjeerdsma
Zondag 24 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. L. Rasser
ouderling: Mieke van Reenen
diaken: Johan Schuuring
Zondag 1 december 2019 11.15 De Drie Stromen 1e Advent, Solidaridadzondag
ds. Jan van der Meulen en pastor Frans Mulders
ouderling: Marja Engelage
diaken: Wolter Koolstra
Zondag 8 december 2019 09.30 De Drie Stromen 2e Advent
ds. M. den Dulk
ouderling: Joke Molleman
diaken: Hilda Karsijns
Zondag 15 december 2019 09.30 De Drie Stromen 3e Advent
ds. Justine Aalders
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Jan de Jonge
Zondag 15 december 2019 16.00 De Drie Stromen Kerst(samen)zang
Cantorij De Drie Stromen en RK koor
Zondag 22 december 2019 09.30 De Drie Stromen 4e Advent
drs. H> Compagner
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Mariska Jansen
Dinsdag 24 december 2019 19.00 De Nieuwe Stad Kerstavond voor jong en oud met ELG
Dinsdag 24 december 2019 22.00 De Drie Stromen Kerstavond
ds. Justine Aalders
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen
ouderling: Jan Kok
diaken: Henk Konings
Woensdag 25 december 2019 09.30 De Drie Stromen Kerst
ds. Justine Aalders
m.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
ouderling: Marja Engelage
diaken: Johan Schuuring
Zondag 29 december 2019 09.30 De Drie Stromen ds. R. Prent
ouderling: Jannetta Bos
diaken: Jan de Jonge
Dinsdag 31 december 2019 19.00 De Drie Stromen Oudjaaarsdag
diaken: Wolter Koolstra