Kerkdiensten 2018-12-10T21:21:18+00:00

Rooster kerkdiensten De Drie Stromen / De Nieuwe Stad

Orde van dienst (liturgie) komende zondag
De kerkdiensten zijn terug te zien op www.kerkomroep.nl. Hiervoor is een inlogcode nodig, welke u kunt aanvragen bij de scriba van de kerkenraad

 

Datum Tijd Gebouw Voorganger / bijzonderheden
zondag 9 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. Frits Brommet
2e advent
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Cantorij DNS o.l.v. Wil Martijn
Ouderling: Jannetta Bos
Diaken: Hilda Karsijns
zondag 16 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. M.E. den Dulk
3e advent
Ouderling: Hilda Karsijns
Diaken: Pieter Glaser
zondag 16 december 2018 16.00 De Drie Stromen Kerst(samen)zang met Cantorij De Drie Stromen en RK-koor
zondag 23 december 2018 09.30 De Drie Stromen ds. André van der Stoel
4e advent
Ouderling: Hilda Karsijns
Diaken: Rommert Tjeerdsma
Maandag 24 december 2018 18.30 De Nieuwe Stad Kerstavonddienst
Dienst door ELG
Maandag 24 december 2018 19.30 De Drie Stromen ds. Justine Aalders
Kerstavonddienst
m.m.v. Cantorij De Drie Stromen o.l.v. Henk Fransen
Ouderling: Jan Kok
Diaken: Henk Konings
Dinsdag 25 december 2018 09.30 De Nieuwe Stad Kerstmorgen
m.m.v. Cantorij DNS o.l.v. Wil Martijn
Ouderling: Tineke Bruggers
Diaken: Wolter Koolstra
zondag 30 december 2018 09.30 De Drie Stromen dienst voorbereid door werkgroep Eredienst
Ouderling: Joke Molleman
Diaken: Wolter Koolstra
Maandag 31 december 2018 19.30 De Nieuwe Stad ds. Justine Aalders
Oudejaarsdienst
Ouderling: Jannetta Bos
Diaken: Wolter Koolstra
Zondag 6 januari 2019 09.30 De Nieuwe Stad mevr. Yvonne Smit
ouderling:
diaken:
Na afloop: nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 12 januari 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 13 januari 2019 09.30 De Nieuwe Stad Dienst van Schrift en Tafel
ds. Justine Aalders
Zondag 20 januari 2019 11.00 Wi Eegi Kerki Oecumenische dienst i.h.k.v. Week van gebed voor de eenheid
Zondag 27 januari 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. André van der Stoel
Zondag 3 februari 2019 09.30 De Drie Stromen ds. M. den Dulk
M.m.v. Cantorij De Drie Stromen
Zaterdag 9 februari 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 10 februari 2019 09.30 De Drie Stromen Dienst van Schrift en Tafel
ds. Justine Aalders
Na afloop gemeentegesprek
Zondag 17 februari 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Hugo Vlug
M.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 24 februari 2019 09.30 De Drie Stromen ds. M. van Gilst
M.m.v. Cantorij De Drie Stromen
Vrijdag 1 maart 2019 19.30 De Nieuwe Stad Oecumenische dienst i.v.m. Wereldgebedsdag
Zondag 3 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. C. Stoll
Woensdag 6 maart 2019 19.00 De Nieuwe Stad Oecumenische Aswoensdagviering
18.30: Vastenmaaltijd
Zaterdag 9 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 10 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad 1e zondag van de 40-dagentijd
ds. Piet Vliegenthart
Woensdag 13 maart 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Zondag 17 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad 2e zondag van de 40-dagentijd
ds. Justine Aalders
Woensdag 20 maart 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Zondag 24 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad 3e zondag van de 40-dagentijd
ds. Anne Marijke Spijkerboer
Woensdag 27 maart 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Zondag 31 maart 2019 09.30 De Nieuwe Stad 4e zondag van de 40-dagentijd
ds. Cor Ofman
Woensdag 3 april 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Zondag 7 april 2019 09.30 De Drie Stromen 5e zondag van de 40-dagentijd
ds. B. van der Graaf en ds. André van der Stoel
Na afloop gemeentegesprek
Woensdag 10 april 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Zaterdag 13 april 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 14 april 2019 09.30 De Drie Stromen Palmpasen (6e zondag van de 40-dagentijd)
ds. T.C. Wiersma
Woensdag 17 april 2019 19.00 De Nieuwe Stad Avondgebed i.v.m. 40-dagentijd
18.30: vastenmaaltijd
Donderdag 18 april 2019 De Drie Stromen Witte Donderdag, dienst van Schrift en Tafel
ds. Justine Aalders
M.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
Vrijdag 19 april 2019 20.00 De Drie Stromen Goede Vrijdag
ds. Justine Aalders
M.m.v. Cantorij De Drie Stromen
Zaterdag 20 april 2019 De Drie Stromen Paaswake
ds. M. Reinders
Zondag 21 april 2019 09.30 De Drie Stromen Pasen
ds. Justine Aalders
M.m.v. beide cantorijen
08.00: Paasontbijt
Zondag 28 april 2019 09.30 De Drie Stromen 2e zondag van Pasen
dienst voorbereid door de werkgroep Eredienst
Zondag 5 mei 2019 09.30 De Nieuwe Stad 3e zondag van Pasen
ds. Evelien Plaisier
Zaterdag 11 mei 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 12 mei 2019 09.30 De Nieuwe Stad 4e zondag van Pasen, dienst van Schrift en Tafel
ds. Justine Aalders
Zondag 19 mei 2019 09.30 De Nieuwe Stad 5e zondag van Pasen
dhr. A. Wingelaar
M.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
Zondag 26 mei 2019 09.30 De Nieuwe Stad 6e zondag van Pasen
ds. Dirk Wolse
M.m.v. Cantorij De Drie Stromen
Donderdag 30 mei 2019 De Nieuwe Stad Hemelvaartsdag
ds. Cor Ofman
Zondag 2 juni 2019 09.30 De Drie Stromen 7e zondag van Pasen
ds. M. Reinders
Zaterdag 8 juni 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 9 juni 2019 09.30 De Drie Stromen Pinksteren, dienst van Schrift en Tafel
ds. Justine Aalders
M.m.v. Cantorij De Drie STromen
Zondag 16 juni 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Jan van der Meulen
M.m.v. Cantorij De Nieuwe Stad
Na afloop gemeentegesprek
Zondag 23 juni 2019 09.30 De Drie Stromen ds. R. de Vos
Zondag 30 juni 2019 /td>

Zondag 7 juli 2019 10.00 De Nieuwe Stad Dienst met ELG
ds. Justine Aalders
Zaterdag 13 juli 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 14 juli 2019 10.00 De Nieuwe Stad Dienst met ELG
Zondag 21 juli 2019 10.00 De Nieuwe Stad Dienst met ELG
ds. Cor Ofman
Zondag 28 juli 2019 10.00 De Nieuwe Stad Dienst met ELG
Zondag 4 augustus 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Dirk Wolse
Zaterdag 10 augustus 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 11 augustus 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Justine Aalders, dienst van Schrift en Tafel
Zondag 18 augustus 2019 09.30 De Drie Stromen ds. R. Prent
Na afloop gemeentegesprek
Zondag 25 augustus 2019 09.30 De Drie Stromen ds. André van der Stoel
Zondag 1 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. Justine Aalders
Zondag 8 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad Startzondag
ds. Justine Aalders, dienst van Schrift en Tafel
Zaterdag 14 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 15 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. M. Reinders
Zondag 22 september 2019 11.30 De Nieuwe Stad Vredeszondag, dienst met RK-parochie
ds. W. Veen
Zondag 29 september 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. W. Brouwer
Zondag 6 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Hantie Kotzé
Zaterdag 12 oktober 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 13 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Frits Brommet, dienst van Schrift en Tafel
Zondag 20 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen Oogstdienst
ds. R. Prent
Na afloop gemeentegesprek
Zondag 27 oktober 2019 09.30 De Drie Stromen ds. Anne Marijke Spijkerboer
Zondag 3 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad Gedactenisdienst
ds. Justine Aalders
Zaterdag 9 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad Open Kring Viering
Na afloop gezamenlijke maaltijd
Zondag 10 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. Jan van der Meulen
Zondag 17 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. Justine Aalders
Zondag 24 november 2019 09.30 De Nieuwe Stad ds. L. Rasser
Zondag 1 december 2019 11.15 De Drie Stromen 1e Advent, Solidaridadzondag
ds. Jan van der Meulen en pastor Frans Mulders
Zondag 8 december 2019 09.30 De Drie Stromen 2e Advent
ds. M. den Dulk
Zondag 15 december 2019 09.30 De Drie Stromen 3e Advent
ds. Justine Aalders
Zondag 15 december 2019 16.00 De Drie Stromen Kerst(samen)zang
Cantorij De Drie Stromen en RK koor
Zondag 22 december 2019 09.30 De Drie Stromen 4e Advent
drs. H> Compagner
Zondag 24 december 2019 19.00 De Nieuwe Stad Kerstavond voor jong en oud
Zondag 24 december 2019 22.00 De Drie Stromen Kerstavond
ds. Justine Aalders
Zondag 25 december 2019 09.30 De Drie Stromen Kerst
ds. Justine Aalders
Zondag 29 december 2019 09.30 De Drie Stromen ds. R. Prent
Dinsdag 31 december 2019 19.00 De Drie Stromen Oudjaaarsdag