Eetgroep De Nieuwe Stad 2023-11-24T14:23:35+01:00

Eetgroep De Nieuwe Stad

Op maandagavond (zie de agenda) verzorgt een groep vrijwilligers in De Nieuwe Stad bij toerbeurt een maaltijd voor een ieder die daaraan behoefte heeft en het op prijs stelt om samen te eten. De maaltijd begint om 18.00 uur, vanaf 17.45 uur is er koffie/thee. De prijs is € 4,00.
Inlichtingen bij Hanna Fokkens.