Gemeentegesprek 2018-02-17T16:11:46+01:00

Gemeentegesprek

Na de kerkdienst met de gemeente in gesprek

De kerkenraad wil eenmaal per twee maanden na de zondagse kerkdienst met de gemeente in gesprek gaan over verschillende thema’s.
Om praktische redenen worden deze ontmoetingen gehouden in De Drie Stromen in de maanden februari, april, juni, augustus en oktober.
Alle bloembladen en dwarsverbanden kunnen zo met regelmaat aan bod komen, hetzij in een gemeenteberaad, hetzij op een ontmoeting op zondagochtend. Daarnaast is er ruimte voor anderen (bijvoorbeeld maatschappelijke) thema’s.
Indien nodig of wenselijk kan tussentijds een ontmoeting worden georganiseerd.

Het schema voor 2018 ziet er in concept als volgt uit:

11 februari 2018 Bloemblad Vrijwilligerszorg
April Bloemblad Vieren: rituelen in de dienst
Juni Dwarsverband Oecumene & Externe Samenwerking
Augustus Bloemblad Leren & Ontmoeten
Oktober Dwarsverband Multiculturele Verdieping