Huis voor de buurt 2018-02-21T19:28:57+01:00

Huis voor de buurt

Als PGZO willen we onze kerkgebouwen een huis voor de buurt laten zijn.

Een belangrijke vraag met het oog op dit aandachtsgebied is onze unieke waarde. Wat maakt ons als geloofsgemeente nu anders dan andere buurtorganisaties? Wat hebben wij specifiek te brengen? Vanuit ons vertrouwen in de liefde van God, leven wij in vreugde. Deze vreugde willen wij delen met anderen. Niet alleen in het woord, maar ook door er gewoon te zijn. Open, vriendelijk en gastvrij. Niet met een verborgen agendapunt om te bekeren. Met de voordeur open en ook met de achterdeur open voor mensen die enkel passeren.

Als wij betekenis willen krijgen in de buurt is het belangrijk dat we elkaar wel kennen. Als geloofsgemeenschap zullen we ons moeten identificeren met de buurt. We zullen de samenwerking moeten zoeken binnen de bestaande buurtorganisaties, ook de seculiere. We zullen contact moeten leggen met de sleutelfiguren in de buurt. Wat er leeft bij onze directe buren zal een vaste plaats moeten krijgen in onze vieringen. We moeten nadenken over een nieuw credo met een eigen taal, een evangelie van en voor de buurt waarin ook de kracht en de nood van de buurt expliciet tot uiting wordt gebracht.
Dat houdt in dat we voor de ontmoeting zowel naar binnen als naar buiten moeten gaan. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor succes. We leren van elkaar, we helpen elkaar.
De kernactiviteiten zijn gericht op zichtbaarheid. We laten zien waar we voor staan. Een heldere identiteit moet door de buren kunnen worden weergegeven. Als dat niet zo is, dan is onze praktijk niet zichtbaar en schieten we ons doel voorbij.

Op twee plaatsen een huis voor heel Zuidoost zijn, kan niet. Daarom is het goed om rondom de beide kerkgebouwen een kring te trekken van bijv. 500 meter. Binnen deze kringen gaan we proberen iets extra’s te betekenen, waardoor de kerk een plaats wordt waar directe buurtgenoten een positieve associatie mee hebben. Vervolgens is het belangrijk dat onderzocht wordt waar in de buurt behoefte aan is. Daarna proberen we hier een steentje aan bij te dragen. Dit verlaagt de drempel om ook eens bij een andere activiteit aan te schuiven.