Sacrale Dansgroep 2018-04-01T15:50:16+01:00

Sacrale dansgroep – dansen in de kerk

Dat kan op woensdagavond (zie de agenda) van 19.30 tot 21.00 uur eenmaal per 2 weken bij de Sacrale Dansgroep in Kerkcentrum “De Nieuwe Stad”.

Een dansgroep komt in beweging, dat is logisch. De Sacrale Dansgroep is echter meer. Wij ervaren via deze dansvorm dat er andere mogelijkheden zijn om ons geloof te beleven dan zittend op een stoel te luisteren, te zingen, te bidden.
Een deelneemster verwoordde het eens met: “Dansen is bidden met je lichaam”

Sacrale Dans is een taal zonder woorden. De wortels zijn zeer oud. We vinden het al terug in de Bijbel als mensen gaan dansen om hun gevoelens van verwondering, vreugde en verdriet te uiten. In de sacrale dans ervaren we wat het betekent om met ons hele lichaam uitdrukking te geven aan ons geloof, onze relatie met God, met elkaar en met onszelf.

De bewegingen, gebaren en passen die we maken komen van oude gebedshoudingen en van symbolische vormen zoals de cirkel, het kruis en het labyrint.
De dansen zijn over het algemeen niet moeilijk en hebben vaststaande patronen.
De muziek die gebruikt wordt is religieus, klassiek of liederen uit Taizé, Iona, Finse mis. Ook populaire muziek wordt gebruikt.

Kom in beweging is niet alleen letterlijk bedoeld maar ook figuurlijk. We komen in ons geloof in beweging. We geven nieuwe ervaringen een kans.
Die kans is er tevens als we een paar maal per jaar in één van de kerkelijke vieringen dansen. Dan kunnen alle kerkgangers het meebeleven en soms meedoen.

De Sacrale Dansgroep bestaat uit een enthousiaste groep mensen uit verschillende kerken (Protestantse Gemeente, Rooms Katholieke parochie, Evangelisch Lutherse Gemeente).
Wij hopen dat uw belangstelling gewekt is.
Danservaring is niet echt nodig. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Jong en oud is welkom. Vrouwen maar vooral mannen zien we graag komen.
Het dansseizoen loopt van september t/m half mei.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Nel Klaver.