Verslag gemeentegesprek 2 oktober 2022 2022-12-03T10:35:16+01:00


Verslag gemeentegesprek PGZO op 2 oktober 2022 in De Drie Stromen


Met wie werken wij (PGZO) allemaal samen?

Op 2 oktober was het dan zover dat wij weer een gemeentegesprek konden houden. Wij hebben er naar toegewerkt om een actueel thema te kiezen dat goed aansluit bij de huidige fase waarin wij als kerk verkeren en waarbij wij ook zoveel mogelijk input vanuit de gemeenteleden konden verkrijgen.

Ds. Mart Jan Luteijn die voorging in de dienst van 2 oktober trad ook op als de regisseur bij het gemeentegesprek. Hij deed dat op voortreffelijke wijze ook al omdat hij vanuit zijn preek de koppeling maakte tussen samenwerking en verbinding maken.

De opzet van deze ontmoeting was interactief. De aanwezige gemeenteleden werden aan de hand van 3 vragen, uitgenodigd en uitgedaagd om hun inbreng te leveren op het thema.

 • Met welke organisaties wordt er vanuit de PGZO samengewerkt ?
 • Welke organisaties zijn er bekend ?
 • Noem jouw top 3 (meest interessante) organisaties voor samenwerking met de PGZO

Het werd een levendige ontmoeting en de aanwezige gemeenteleden, circa 30 personen, kwamen goed in beweging. Corine Noordzij , bekend en ervaren met het pionieren, en Mieke van Reenen en Kenneth Edam, beiden van Externe Samenwerking en Verdieping, hadden hun handen vol aan het faciliteren en registreren van de bijdragen van de aanwezigen.

Het werd een rijke oogst met een verrassend hoge opsomming van organisaties en veel waardevolle tips en uitingen. Mooi en fijn was het om te ervaren dat de aanwezigen zich niet slechts beperkten tot ons huidige PGZO-gezichtsveld en activiteiten. Er werd nadrukkelijk ook gesproken over wat wij van anderen kunnen leren en overnemen. Hierbij werd o.a verwezen naar de werkwijze van de organisatie “Hemelsbreed”. Ook de roep om het versterken en verbreden van het kerk zijn in en voor de buurt en de samenwerking met andere kerkgenootschappen in onze buurt klonk goed door.

Wij mogen terugkijken op een geslaagde en vruchtbare ontmoeting.
De bijdragen zullen worden doorgespeeld naar de KR, en de Beleids Plan Commissie

ds . Mart Jan Luteijn
Corine Noordzij
Mieke van Reenen
Kenneth Edam

bijlage:
Verzamellijst (top 3) van meest interessant of waardevol bevonden contacten of acties.

 1. Stap verder (diverse steun en opvang mensen in nood)
 2. Hemelsbreed (goed voorbeeld voor PGZO)
 3. Samenwerking alle kerkgenootschappen van DNS (eigenaren en huurders)
 4. Andere kerken in Zuidoost met een pioniersachtig karakter
 5. Vleugels uitbreiden
 6. Kerken Overleg
 7. Hemelrijk
 8. Open Huis DNS
 9. Kerk zijn voor de regio (alles wat dichtbij plaatsvindt, buurtteams)
 10. Onze gebouwen ter beschikking stellen voor gebruik door anderen (ruimte bieden voor inspiratie)
 11. Bibliotheken betrekken bij kerkelijke activiteiten (zij hebben lijntjes met bewoners en organisaties in de buurt)
 12. Netwerk Leger Des Heils gebruiken
 13. Klei Klooster
 14. Protestantse Kerk Amsterdam (Expertise op diverse gebieden)
 15. Speciale gebedsdiensten met teams
 16. ELG in Amsterdam Zuidoost
 17. Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN
 18. Kerk in Mokum
 19. Meer info over alternatieve projecten
 20. Oecumenische /diaconaal aandacht voor vergeten groepen
 21. Behouden wat al goed is en werkt en uitbreiden.
 22. Wereldgebedsdag (inspiratie vanuit andere kerken / internationale samenwerking)

Bijlage:
Genoemde organisaties met wie de PGZO samenwerkt of die belangrijk zijn voor samenwerking.

 • Protestantse Kerk Nederland (PKN)
 • Protestanttse Kerk Amsterdam (PKA)
 • Inlia
 • Tubmanhuis
 • Noelhuis
 • Stap Verder
 • Gastpredikanten
 • Buurtteams
 • Voedselbank
 • Gemeente Amsterdam
 • Venzo
 • Perki, ELG,Pentacost
 • EBG
 • Vredesdienst
 • INS Rommelmarkt DDS
 • Hemelsbreed
 • VKB en SKG
 • Pioniersoverleg PKA
 • Taakgroep vluchtelingen / Nieuwsbrief Frans Zoer
 • Raad van kerken Amsterdam en landelijk
 • Parochie / Wereldwinkel
 • Kleiklooster
 • Kerken Overleg
 • Wereldgebedsdag
 • Hemelsbreed (Grubbehoeve)
 • Stichting inside /outside
 • DNS Open Huis