Werkgroep Vluchtelingen en Ongedocumenteerden Zuidoost 2023-07-07T16:21:15+01:00

Werkgroep Vluchtelingen en ongedocumenteerden

De werkgroep participeert in de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam.
De taakgroep Vluchtelingen geeft ook nieuwsbrieven uit.

Jaarplan