Vluchtelingen en ongedocumenteerden 2018-02-17T15:54:13+02:00

Werkgroep Vluchtelingen en ongedocumenteerden

De werkgroep participeert in de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam.
De taakgroep Vluchtelingen geeft ook nieuwsbrieven uit.