Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Vieren – Omzien – Verbinden

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost!

In de maand februari bent u voor de zondagse vieringen welkom in De Drie Stromen om 09.30 uur.

Zie verder bij kerkdiensten

Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt.

Wij hopen u te mogen verwelkomen in één van onze diensten of bij één van onze activiteiten.


Laatste nieuws

  • Het kerkblad van maart 2018 is on line beschikbaar.
  • Vrijdag 24 november was er in De Nieuwe Stad een gemeenteberaad om 19.30 uur. Hier vindt u de agenda en vergaderstukken.


Visie

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open geloofsgemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt om in beweging te komen.
De gemeente heeft als hart Gods verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel. Geïnspireerd door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde betrokkenheid.
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.

Picknick na kerkdienst op 22 juli 2012

Picknick na kerkdienst op 22 juli 2012


Navigatie

Via de knoppen aan de bovenkant vindt u actuele informatie, zoals kerkdiensten en de agenda van de andere (door-de-weekse) activiteiten.
Via de knoppen aan de linkerkant vindt u een toelichting op de activiteiten, achtergrondinformatie over de gemeente (o.a. het beleidsplan en een toelichting op het logo) en adresgegevens van de gebouwen.